Khởi tố doanh nghiệp gian lận xuất xứ hàng hóa

Tổng Cục Hải quan họp báo chuyên đề "Về công tác đấu tranh chống gian lận xuất xứ của ngành Hải quan". Tại đây, nhiều phóng viên quan tâm đến việc 6 doanh nghiệp có kim ngạch xuất nhập khẩu tăng đột biến 6 tháng đầu năm nay, hiện đang bị điều tra.

Trung tâm Tin tức