Khởi sắc giao thông nông thôn

Hưởng ứng chiến dịch Kỳ nghỉ hồng lần thứ 19 năm 2020, Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM phối hợp các đơn vị tổ chức lễ khởi công xây dựng hai tuyến đường nông thôn tại huyện Bình Chánh.

Trung tâm Tin tức