Khôi phục thị trường nguồn nhân lực sau dịch

Sau một tuần hết giãn cách xã hội, số lượng công việc đăng tuyển tăng hơn 20%, tạo nên nhiều tín hiệu lạc quan trên thị trường nguồn nhân lực.

Trung tâm Tin tức