Khôi phục 6 đường bay thương mại quốc tế

Giai đoạn đầu từ ngày 15/9, Việt Nam sẽ mở bốn đường bay quốc tế thường lệ giữa TP.HCM, Hà Nội đi Đài Loan, Quảng Châu (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc. Ngày 22/9 sẽ mở tiếp hai đường bay thường lệ đến Campuchia, Lào.

Trung tâm Tin tức