Khởi nghiệp với sản phẩm robot3T

Trong quá trình xây dựng TP.HCM trở thành một đô thị thông minh, thì nghiên cứu khoa học gắn với khởi nghiệp sáng tạo là một trong những trụ cột được Thành phố đặc biệt chú trọng, khuyến khích.

Trung tâm Tin tức