Khởi nghiệp và mối quan hệ giữa nghệ thuật và thương mại

Một trong các mô hình kinh doanh trên thế giới khá độc đáo và thú vị, đó là Mô hình kinh doanh hợp tác với các nghệ sĩ, trong ngành Mỹ thuật ứng dụng. Tìm hiểu thêm về mô hình đặc biệt này trong đoạn video dưới đây.

Ban Khoa giáo HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh