Khởi nghiệp từ ống hút cỏ bàng, ống hút tre

Ống hút cỏ này được làm từ nguyên liệu tự nhiên là cây cỏ bàng tại vùng Đức Hòa, Đức Huệ - tỉnh Long An. Sau khi thu ống cỏ về phải dùng dụng cụ đục bỏ các ngăn bên trong ống, sau đó là cắt đoạn theo kích thước phù hợp.

Trung tâm Tin tức