Khởi nghiệp từ muối ớt ngào

Khát vọng làm giàu trên chính quê hương mình, anh Nguyễn Ngọc Phú (Đồng Tháp) trải qua bao gian khó, cuối cùng đã trở thành chủ xưởng ớt ngào Ngọc Phú nổi tiếng, góp phần tăng thu nhập cho gia đình, tạo công ăn việc làm cho bà con nơi đây.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh