Khởi nghiệp trong thời đại công nghệ số

Ngày nay, công nghệ hầu như có thể đáp ứng mọi nhu cầu của đời sống con người, mở ra nhiều cơ hội cho các StartUp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, mạng lưới internet. Để nắm bắt được những cơ hội đó, các StartUp phải làm chủ được công nghệ.

Trung tâm Tin tức