Khởi nghiệp: Phát triển nhanh, nhưng cần bền vững

Số lượng startup của Việt Nam nhiều thứ ba ở Đông Nam Á. Thống kê này của Cơ quan Thương mại và Đầu tư chính phủ Australia tiếp tục mở ra một gam màu sáng của bức tranh khởi nghiệp Việt Nam.

Trung tâm Tin tức