Khởi nghiệp bằng nông sản ứng dụng công nghệ

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, ngày nay nhiều loại thực phẩm, rau củ quả có thể để được lâu hơn nhờ công nghệ bảo quản.

Trung tâm tin tức