Khởi nghiệp sáng tạo

Khởi nghiệp bằng “lời nói” cùng MC Thanh Thảo

Học viện Sun & Moon Academy tin rằng: Không chỉ có MC, bất kỳ ai sở hữu khả năng làm chủ ngôn ngữ, tự tin với bản thân đều sẽ có cơ hội thành công trong cuộc sống.

Mỹ Hanh - Duy Dương
Xem thêm
Chiếc xe xanh