Khối ngành sản xuất đồng loạt kích hoạt bộ tiêu chí an toàn phòng dịch COVID-19

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, khối ngành sản xuất tại các công ty, xí nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp của Thành phố đã kích hoạt lại bộ tiêu chí an toàn phòng dịch COVID-19.

Nguồn: Trung tâm Tin tức