Khởi động mùa khuyến mại Online Friday

Mùa khuyến mại 2018 sẽ bắt đầu khởi động vào hôm nay 7/9 với hàng ngàn sản phẩm 0 đồng. Ban tổ chức cam kết sẽ kiểm soát vấn đề hàng giả, khuyến mại ảo.

Trung tâm Tin tức