Khởi động cuộc thi Startup Hunt chủ đề du lịch

Cuộc thi Startup Hunt 2019 ra đời nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tạo cơ hội cho thanh niên Việt Nam phát huy tinh thần sáng tạo để đưa ra những giải pháp hợp lý và những ý tưởng sáng tạo vào ngành du lịch.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh