Khởi động cuộc thi "Nhà biên kịch tài năng" 2019

Kể lại một câu chuyện của chính mình, bước ra vùng an toàn và mang niềm đam mê cháy bỏng vào các tác phẩm điện ảnh - đó là thông điệp trong cuộc thi "Nhà biên kịch tài năng" 2019.

Trung tâm Tin tức