Khởi động chương trình "Mở sách, mở tương lai" đến 63 tỉnh thành cả nước

Với mong muốn truyền cảm hứng đọc sách, chiều qua, dự án "Tiếp bước tương lai" cùng thông điệp "Mở sách - Mở tương lai" đã chính thức được khởi động tại TP.HCM.

Trung tâm Tin tức