Truyền hình thanh niên

Khởi động chiến dịch "Giờ Trái Đất" năm 2019

Giờ Trái Đất là một sự kiện quốc tế thường niên, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới.

Truyền hình Thanh niên
Xem thêm