Khơi dậy tình yêu Khoa học và tinh thần sáng tạo từ bậc trung học

Được biết đến là thành phố của đổi mới và sáng tạo, thời gian qua, để khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, các trường học, ban ngành tại TP.HCM đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Trung tâm Tin tức