Khởi công xây dựng nhà máy đốt rác phát điện đầu tiên tại TP.HCM

15 năm qua, hơn 20 triệu tấn rác thải ở TP.HCM được xử lý chủ yếu bằng cách chôn lấp, tái chế làm phân hữu cơ gây hôi thối. Tình trạng này đòi hỏi thành phố phải thay đổi công nghệ xử lý, từ chôn lấp sang đốt tiêu hủy.

Trung tâm Tin tức