Khỏe và Đẹp ngày 27/9/2019

Video Chương trình khác
20g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV2
20g35 - Thứ tư hàng tuần - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2019
21g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ