Khỏe Và Đẹp ngày 18/10/2019

Video Chương trình khác
21g - Thứ Hai - HTV7
20g30 - Chủ nhật hàng tuần - HTV7
Cải lương, Kịch nói, Vầng trăng cổ nhạc, Ngân mãi chuông vàng
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
20g - Thứ Bảy - HTV2
21g - Thứ Hai - HTV7