Khỏe Đẹp ngày 1/11/2019

Video Chương trình khác
21g - Thứ Hai - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV2
21g - Thứ Sáu - HTV2
22g45 hàng ngày - HTV9
Én vàng Nghệ sĩ và Én vàng Học đường
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2020