Khoảnh khắc cuộc đời - Vy Ngọc Tài

Nhận được thông tin mình mắc bệnh ung thư khi tuổi đời trước ngưỡng cửa tuổi 30, Vy Ngọc Tài đã nhanh chóng đưa ra một quyết định làm thay đổi cuộc đời còn lại của chính mình.

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên HTV9.

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
21g - Thứ Sáu - HTV2
20g30 - Thứ Năm - HTV7
Các chương trình gameshow, truyền hình thực tế về tình yêu