Khoảnh khắc cuộc đời - Vy Ngọc Tài

Nhận được thông tin mình mắc bệnh ung thư khi tuổi đời trước ngưỡng cửa tuổi 30, Vy Ngọc Tài đã nhanh chóng đưa ra một quyết định làm thay đổi cuộc đời còn lại của chính mình.

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên HTV9.

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
21g - Thứ Sáu - HTV2
Tháng 7/2021 trên HTV7
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ