Khoảnh khắc cuộc đời - Vũ Thị Hồng Phúc

"Hạnh phúc của tôi là được nhìn thấy cây cầu đầu tiên được xây dựng năm 2017 ở Đồng Tháp" - Giám đốc dự án "Chuỗi cầu gieo duyên".

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên HTV9.

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
Các chương trình gameshow, truyền hình thực tế về tình yêu
20g35 - Thứ Tư - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2020
22:45 - Thứ Ba - HTV7