Khoảnh khắc cuộc đời - Tô Thụy Diễm Quyên

Năm 2014, cô Tô Thụy Diễm Quyên đại diện cho Việt Nam tham dự Diễn đàn giáo dục toàn cầu tại Barcelona (Tây Ban Nha). Chuyến đi này đã mang ý nghĩa là khoảnh khắc làm thay đổi cuộc đời của một người làm giáo dục.

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên HTV9.

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Năm - HTV7
20g30 - Chủ nhật hàng tuần - HTV7
20g35 - Thứ Năm - HTV7
20g30 - Thứ Tư - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7