Khoảnh khắc cuộc đời - Tập 357

Có hai khoảnh khắc khiến Tony Coffey trở thành người dạy sơ cấp cứu tại Việt Nam. Đó là từ hai tai nạn, một là sự cố của con gái ông, hai là sự qua đời của một em bé Việt Nam.
Video Chương trình khác
21g - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
21g55 - Thứ Tư - HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7