Khoảnh khắc cuộc đời - Tập 352

Số phát sóng hiếm hoi của chương trình không nhắc về khoảnh khắc thay đổi cuộc đời của nhân vật, mà nhắc đến cả cuộc đời của một người làm nghề bán ve chai.

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên HTV9.

Video Chương trình khác
21g - Thứ Hai - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
23g - Chủ Nhật - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7