Khoảnh khắc cuộc đời - Tập 239

Vũ Đức Chiến - Một kiến trúc sư đam mê ký họa đô thị với mong muốn bảo tồn các giá trị di sản kiến trúc Việt Nam
Video Chương trình khác
22g45 hàng ngày - HTV9
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
19g - Thứ Bảy - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV2
20g30 - Thứ năm - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7