Khoảnh khắc cuộc đời - Tập 220

"Tôi tin chắc rằng khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra, quan trọng là bạn có chịu mở cánh cửa đó hay không" - Nguyễn Thị Minh Hương.

Khoảnh khắc cuộc đời phát sóng vào 22g45 hàng ngày trên HTV9.

Video Chương trình khác
22:45 - Thứ Ba - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
21g - Thứ Sáu - HTV2
21g - Thứ Bảy - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7