Khoảnh khắc cuộc đời - Tập 142

Bước ra từ tuổi thơ thiếu thốn điều kiện sống và học tập ở buôn làng, Lưu Hoàng Thi đã từng bước thực hiện hoài bão "tuổi thơ cần cơ hội để đánh thức tài năng" ngay từ khi còn ngồi ghế giảng đường Đại học.

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên HTV9.

Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
23g - Chủ Nhật - HTV7
20g25 - Thứ 6 - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ