Khoảnh khắc cuộc đời - Tập 103

Nghiên cứu về tinh thể tại Việt Nam còn rất hạn chế, dù kết quả của những nghiên cứu này đều có tính ứng dụng cao trong đa dạng các lĩnh vực: tinh thể nano trong y khoa, trong chất bán dẫn của pin Mặt Trời, tinh thể có trong kim cương, ruby...

Khoảnh khắc cuộc đời phát sóng vào 22g45 mỗi ngày trên kênh HTV9. 
Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Ba - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
Én vàng Nghệ sĩ và Én vàng Học đường
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7