Khoảnh khắc cuộc đời - Phạm Vĩnh Thông

Thông báo tuyển dụng của "Sir Taylor" chính là khoảnh khắc biến ước mơ thiết kế suit của chàng trai trẻ Phạm Vĩnh Thông thành sự thật.

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên HTV9.

Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
19g - Chủ Nhật - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Chủ Nhật - HTV7