Khoảnh khắc cuộc đời - Nguyễn Hưng Hòa

Tự ti về ngoại hình không làm cuộc sống của Hưng Hòa nhạt màu đi, mà lại trở thành động lực để anh sống ý nghĩa trọn vẹn từng ngày. Tư duy đó là tiền đề cho sự ra đời của dự án BRAVE - nơi cung cấp kỹ năng mềm thực tế dành cho sinh viên.

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên HTV9.


Video Chương trình khác
20g - Thứ Bảy - HTV2
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
Những chương trình ca nhạc trên sóng HTV