Khoảnh khắc cuộc đời - Nguyễn Hưng Hòa

Tự ti về ngoại hình không làm cuộc sống của Hưng Hòa nhạt màu đi, mà lại trở thành động lực để anh sống ý nghĩa trọn vẹn từng ngày. Tư duy đó là tiền đề cho sự ra đời của dự án BRAVE - nơi cung cấp kỹ năng mềm thực tế dành cho sinh viên.

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên HTV9.


Video Chương trình khác
21g - Thứ Hai - HTV7
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
22g45 hàng ngày - HTV9
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2020
20g30 - Thứ năm - HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7