Khoảnh khắc cuộc đời - Nguyễn Hưng Hòa

Tự ti về ngoại hình không làm cuộc sống của Hưng Hòa nhạt màu đi, mà lại trở thành động lực để anh sống ý nghĩa trọn vẹn từng ngày. Tư duy đó là tiền đề cho sự ra đời của dự án BRAVE - nơi cung cấp kỹ năng mềm thực tế dành cho sinh viên.

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên HTV9.


Video Chương trình khác
Tháng 8/2021 - HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ
20g25 - Thứ 6 - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7