Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 91

Anh Phạm Văn Dương đã sáng tạo ra Babaza - công cụ kết nối cho rất nhiều người lao động có được việc làm tốt và các nhà tuyển dụng có được nhân viên giỏi. 

"Khoảnh khắc cuộc đời" - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
21g - Thứ Hai - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
19g30 - Chủ Nhật - HTV7
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
Tháng 8/2021 - HTV7