Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 239

Cho đến thời điểm hiện tại, Sùng A Bình đã tạo nên thương hiệu giá trị, không chỉ cho bản thân mà còn cho cộng đồng người H'mong tại TP.HCM.

Khoảnh khắc cuộc đời, 22g45 hàng ngày trên HTV9.

Video Chương trình khác
21g30 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
Diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9/2021
10g15 - Thứ Sáu - HTV7