Khoảnh khắc cuộc đời - Ảo thuật gia Võ Tuấn Minh

"Nhiều người kể với tôi về đam mê, nhưng chỉ một số ít trong đó dám gọi tên và sống với đam mê của mình như ảo thuật gia Võ Tuấn Minh" - MC Phương Hiếu.

Khoảnh khắc cuộc đời, 21g45 hàng ngày trên HTV9.

Video Chương trình khác
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ
21g - Thứ Hai - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
Diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9/2021
20g45 - Thứ Bảy - HTV9