Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 358

Trần Thụy Thúy Vi - cô chủ của xưởng tranh giấy xoắn Alice Quilling

Sau nhiều năm theo đuổi đam mê, Thúy Vi đã tự lập trên chính đôi bàn chân của mình, mở lớp dạy nghề tranh giấy xoắn cho nhiều người khuyết tật có hoàn cảnh như cô.

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

Xem video
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 358

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 358

Trần Thụy Thúy Vi - cô chủ của xưởng tranh giấy xoắn Alice Quilling
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 359

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 359

Lê Thị Thu Cúc - người vợ trọn nghĩa tào khang
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 357

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 357

Gặp gỡ nhân vật lồng tiếng Nobita trong Doraemon
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 356

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 356

Trần Thanh Hà trình diễn ảo thuật gây ảo giác
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 355

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 355

Mosia - nền tảng kết nối cộng đồng
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 354

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 354

Đỗ Ngọc Đoan chia sẻ dự án "Sách và hành động"
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 353

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 353

Bùi Quang Tinh Tú: Nghề chọn mình thì mình cũng chọn nghề
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 352

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 352

Huỳnh Thị Đệ - Trọn tình với đồng đội
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 351

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 351

Trần Tấn Vinh - Mối lương duyên với phim ảnh