Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 257

20 năm làm nghề phiên dịch của Khang Nguyễn

“Thành công của người khách hàng là thành công của người phiên dịch” -  phiên dịch viên Khang Nguyễn khẳng định giá trị cốt lõi của nghề. 

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

 

Xem video
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 257

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 257

20 năm làm nghề phiên dịch của Khang Nguyễn
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 256

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 256

Câu chuyện đẹp của Nguyễn Huy Cường
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 255

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 255

Nhiếp ảnh gia Minh Vương - Tìm chỗ đứng riêng trong làng nhiếp ảnh
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 253

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 253

Anh nông dân thời đại 4.0
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 252

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 252

Lê Bá Tân và mô hình kinh doanh cà phê trả tiền bằng sách
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 251

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 251

Juli Đặng: Từ niềm đam mê cá nhân đến giá trị trao truyền
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 250

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 250

Trần Huy Diễn: Đồng hành cùng những mảnh đời khó khăn
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 249

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 249

Ngọc Phụng: Con đường đến với ước mơ
Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 248

Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 248

Lê Yên Thanh: Vì lợi ích cộng đồng