Khoa thận nhân tạo bệnh viện Chợ Rẫy nhận chứng nhận ISO 9001:2015

Sáng nay, Tổ chức chứng nhận quốc tế TNV (Anh Quốc) đã trao chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho khoa Thận nhân tạo bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Trung tâm Tin tức