Khoa học công nghệ thủy lợi phục vụ phát triển vùng Nam bộ

Trong điều kiện thời tiết khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, việc ứng dụng khoa học công nghệ thủy lợi ngày càng cấp thiết hơn bao giờ hết để nâng cao hiệu quả sử dụng nước, kiểm soát ngập, đảm bảo an toàn cho các công trình.

Trung tâm Tin tức