Khó khăn của các tiểu thương tại chợ truyền thống

Chợ truyền thống hiện vẫn là kênh phân phối chủ lực trên địa bàn thành phố với lượng hàng hóa chiếm 50 - 70% nhu cầu thực phẩm thiết yếu của thành phố. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, tiểu thương chợ truyền thống gặp rất nhiều khó khăn.

Trung tâm Tin tức