Khó khăn của các tiểu thương tại các chợ truyền thống

Nhiều loại thuế, phí đè nặng hàng tháng nhưng công việc kinh doanh không hiệu quả, khá nhiều tiểu thương tại các chợ truyền thống của Việt Nam đang ở trong cảnh khó khăn.

Trung tâm Tin tức