Khi con nói hỗn

Trẻ em rất dễ tiếp thu và bắt chước theo những lời nói, hành động của người lớn. Vì thế, nhiều em còn nhỏ nhưng lại nói tục, thậm chí có thái độ không đúng với người lớn.

"Lắng nghe hạnh phúc" phát sóng lúc 7g20 hàng ngày trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
20g30 - Thứ Tư hàng tuần - HTV7
21g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
21g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
20g30 - Chủ nhật hàng tuần - HTV7
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ