Khảo sát hoạt động kinh doanh chợ truyền thống

Phản ánh của đại diện Ban quản lý chợ Bình Điền trong chuyến khảo sát hoạt động các chợ trên địa bàn TP.HCM do Ban Kinh tế Ngân Sách, Hội đồng Nhân dân TP.HCM thực hiện, có khoảng 100 tấn rác do nông sản từ các tỉnh thành khác đưa về chưa được sơ chế

Trung tâm Tin tức