Khảo sát công tác cai nghiện ma túy tình hình mới

Hiện tại, Trung tâm cai nghiện ma túy số 3 có 1.270 học viên và 168 cán bộ thanh niên xung phong phụ trách quản lý và giảng dạy. Các học viên đến đây sau khi đã được cắt cơn giải độc tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân và Bình Triệu.

Trung tâm Tin tức