Khánh thành và khai giảng năm học mới trường Trung học thực hành Sài Gòn

Sau gần 13 tháng thi công, chi nhánh mới trường Trung học thực hành Sài Gòn đã khánh thành đúng dịp khai giảng năm học mới 2018 - 2019.

Trung tâm Tin tức