Khánh Hòa: Phát hiện nhiều sai phạm qua kiểm tra các cơ sở nước mắm

Theo kết quả xét nghiệm của chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Khánh Hòa, có tới 40% sản phẩm nước mắm trong tổng số mẫu kiểm tra có độ đạm không đạt như công bố trên nhãn mác, thậm chí thấp hơn 70% hàm lượng công bố.

Trung tâm Tin tức