Khẩn trương xây dựng kịch bản mới phòng dịch tả heo châu Phi

Các địa phương cần nhanh chóng rà soát và xây dựng kịch bản mới nhằm ngăn chặn, xử lý dịch tả heo châu Phi.

Trung tâm Tin tức