Khẩn cấp bảo tồn cầu sắt Bình Lợi 117 năm tuổi

Vừa qua, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã có đề xuất lên UBND TP.HCM phương án bảo tồn cầu sắt Bình Lợi, cây cầu đã có tới 117 năm tuổi.

Trung tâm Tin tức