Khai thác nước ngầm nguy cơ gây sụt lún ở thành phố

Theo thống kê gần đây nhất của Cục Quản lý Tài nguyên Nước thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường, TP.HCM có nơi sụt lún đến 0,8m/ năm. Trong 12 năm qua tốc độ sụt lún tăng nhanh với hàng trăm điểm lún.

Trung tâm Tin tức